Καθήκοντα ασφαλείας

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να εκπαιδευτεί ένας σκύλος στα καθήκοντα ασφαλείας είναι να είναι άνω των 18 μηνών, να έχει άριστες γνώσεις της βασικής υπακοής, ο χαρακτήρας του και η φυλή στην οποία ανήκει να είναι τέτοια που ο σκύλος να έχει τα κατάλληλα ένστικτα προστασίας- φύλαξης.

Τα καθήκοντα ασφαλείας στα οποία μπορεί να εκπαιδευτεί ένας σκύλος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  1. Σκύλος "συναγερμός": ουσιαστικά πρόκειται για την εκπαίδευση που δέχεται ένας σκύλος για να ειδοποιεί ανά πάσα στιγμή τον ιδιοκτήτη του για ενδεχόμενη απειλή. Αυτή την εκπαίδευση μπορεί να την λάβει οποιοσδήποτε σκύλος ανεξάρτητα της φυλής που ανήκει με μοναδική προϋπόθεση τον χαρακτήρα του.
  2. Φύλακας χώρου: πρόκειται για την εκπαίδευση που δέχεται ένας σκύλος ώστε να αποτρέπει την είσοδο αγνώστων στον χώρο του και αν αυτό δεν συμβεί αυτός να επιτίθεται με στόχο την ακινητοποίηση του εισβολέα και όχι τον τραυματισμό του.
  3. Σωματοφύλακας: πρόκειται για την εκπαίδευση που δέχεται ένας σκύλος για να προστατεύει ανθρώπους.

Για οποιαδήποτε εκπαίδευση στα καθήκοντα ασφαλείας που αναφέρονται παραπάνω δεν χρησιμοποιείται βία αλλά ενθάρρυνση και επιβράβευση του σκύλου για τις ενστικτώδεις αντιδράσεις του σε διάφορα ερεθίσματα. Αυτό σημαίνει πως εάν ένας σκύλος δεν έχει έμφυτο ένστικτο για φύλακας ο εκπαιδευτής δεν μπορεί και δεν πρέπει να προβεί σε αυτού του είδους εκπαίδευση με πίεση του σκύλου γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε φοβίες στον σκύλο και το αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό.

Ένας σκύλος εκπαιδευμένος στα καθήκοντα φύλαξης δεν είναι ένας άγριος σκύλος με ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Ο σκύλος που είναι εκπαιδευμένος σε καθήκοντα ασφαλείας είναι ήρεμος και φιλικός με τα μέλη της οικογένειας ενώ με τους ξένους είναι πάντα επιφυλακτικός αλλά ποτέ επιθετικός χωρίς να δεχτεί το κατάλληλο παράγγελμα από τον ιδιοκτήτη του. Ακόμα και όταν επιτεθεί ένας σκύλος φύλακας ύστερα από την κατάλληλη προτροπή του ιδιοκτήτη του σκοπός του δεν είναι "φάει" τον κακό αλλά να τον ακινητοποιήσει. Απουσία του ιδιοκτήτη ο σκύλος με το γάβγισμά του αποτρέπει κάποιον άγνωστο να εισέλθει στον χώρο του και επιτίθεται μόνον όταν αυτός τον παραβιάσει.

Βασικό σημείο της εκπαίδευσης είναι και η εκμάθηση του ιδιοκτήτη στον τρόπο που θα χειρίζεται τον σκύλο του. Έτσι η παρουσία του ιδιοκτήτη στον χώρο του Dog Village κατά την εκπαίδευση είναι απαραίτητη.