28 Ιουλίου, 2015

Θερμοπληξία Σκύλων

Η αυξημένη θερμόκρασία του σώματος που προκαλείται από παραμονή του ζώου σε υψηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες ορίζεται ως θερμοπληξία. Η αυξημένη θερμοκρασία του σώματος του ζώου συνεπάγεται […]